Wyczekiwana przez mieszkańców budowa nowego mostu pomiędzy gminą Jedlicze oraz gminą Tarnowiec na rzece Jasiołka nabiera realnych kształtów.
Już niedługo, w bliskiej okolicy budowanej przeprawy rozpoczną się prace drogowe. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem i ma zostać ukończona do końca października bieżącego roku.

budowa mostu na Jasiołce

Do chwili obecnej, w ramach zadania wykonano między innymi prace rozbiórkowe starej kładki pieszo-rowerowej, przebudowę sieci energetycznych, usadowiono podpory i przęsło mostu oraz wylana została płyta żelbetowa. Za kilka dni ruszy kolejny etap prac związany z utworzeniem dróg dojazdowych do mostu.

budowa mostu na Jasiołce

17 kwietnia ubiegłego roku Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań gminnych i powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

budowa mostu na Jasiołce

Gmina Jedlicze na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3,9 mln zł. Pozostałą część kosztów pokryje Gmina Jedlicze oraz Gmina Tarnowiec w udziale po 50%, tj. po 1 322 603, 71 zł.