Na terenie gminy Jedlicze prowadzone są dwie duże inwestycje oświatowe: rozbudowa szkół w Dobieszynie i Długiem. Dzięki staraniom burmistrz Jolant Urbanik, udało się zdobyć dofinansowanie na te dwa zadania.

Rozbudowa z funduszy COVID-19

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o cztery sale lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją i przebudową jednej sali lekcyjnej została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Jedlicze starała się o kwotę 829 886, 00 zł i została ona przyznana w całości. Całkowity koszt rozbudowy to 1 186 075, 47 zł. W tej chwili w szkole w Dobieszynie wykonywane są roboty wykończeniowe, które dotyczą m.in.: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, wyposażenia budynku w osprzęt elektryczny, ułożeniu posadzek oraz prac malarskich.Rozbudowa szkoły w Długiem
Rozbudowa szkoły w Długiem

Modernizacja w Długiem

Na realizację inwestycji w Długiem, zaplanowanej na lata 2020-2022 gmina Jedlicze złożyła do wojewody podkarpackiego wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy. Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zadanie realizowane przez gminę uzyskało zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji w wysokości do 50 proc. Wartość całkowitą zadania szacuje się na poziomie 1 453 541, 25 zł. Pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków budżetu gminy Jedlicze. Dzięki modernizacji, powierzchnia szkoły zwiększy się o cztery sale lekcyjne, szatnię, sanitariaty. Wykonane zostaną też instalacje wewnętrzne.Rozbudowa szkoły w Dobieszynie
Rozbudowa szkoły w Dobieszynie

Z myślą o niepełnosprawnych

W zaprojektowanym łączniku komunikacyjnym, łączącym istniejącą część szkoły z częścią dobudowywaną, przewidziano zamontowanie platformy pionowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Dzięki utworzeniu pochylni zewnętrznej i wspomnianej platformy, wszystkie pomieszczenia budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.Rozbudowa szkoły w Dobieszynie
Rozbudowa szkoły w Dobieszynie

Rozbudowa w toku

Na chwilę obecną zbudowane zostały już ściany parteru i przyziemia oraz strop wraz z elementami żelbetowymi. Obecnie rozbudowa obejmuje mury piętra budynku, a także kontynuowane są prace przygotowawcze do wykonania stropu piętra.