Krosno, powiat krośnieński oraz wszystkie gminy z powiatu złożyły łącznie 31 wniosków o dofinansowanie z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Które samorządy otrzymają wsparcie i na jakie zadania?
Rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wojewoda Ewa Leniart poinformowała, że na Podkarpacie trafi prawie 140 mln zł. Pieniądze mają trafić również do powiatu krośnieńskiego, ale nie do wszystkich gmin. Uznania nie zyskały wnioski złożone przez miasto Krosno oraz gminy Jedlicze i Korczyna. Pieniądze mają natomiast trafić do powiatu krośnieńskiego oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka.

Lista zgłoszonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)

Miasto Krosno
Budowa sześciooddziałowego Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Boh. Westerplatte w Krośnie.
Szacowany koszt inwestycji – 6 038 686 zł
Kwota wnioskowanych środków – 5 969 886 zł
Brak dofinansowania

Instalacja fotowoltaiczna i hybrydowa na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta (kompleks MOSiR przy ul. Bursaki, baseny kryte przy ul. Sportowej i ul. Wojska Polskiego).
Szacowany koszt inwestycji – 4 437 840 zł
Kwota wnioskowanych środków – 4 087 940 zł
Brak dofinansowania

Budowa odc. drogi "G" od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką (DK28) do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej.
Szacowany koszt inwestycji – 36 773 224 zł
Kwota wnioskowanych środków – 18 386 612 zł
Brak dofinansowania

Powiat krośnieński
Zakupy inwestycyjne na potrzeby obsługi dróg powiatowych, ciągów pieszych: samochodu ciężarowego i ciągnika wraz z osprzętem.
Szacowany koszt inwestycji - 880 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 748 000 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 500 000 zł

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.
Szacowany koszt inwestycji - 960 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 960 000 zł
Brak dofinansowania

Budowa ciągów pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
Szacowany koszt inwestycji – 5 000 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 4 250 000 zł
Brak dofinansowania

Gmina Chorkówka
Modernizacja 1123 punktów świetlnych, polegająca na wymianie oświetlenia rtęciowego oraz sodowego na oprawy tylu LED wraz z montażem zegarów internetowych GPRS (84 szt.).
Szacowany koszt inwestycji - 1 500 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 1 500 000 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 1 000 000 zł

Przebudowa drogi gminnej Sulistrowa - Pasternik na długości 1 120 metrów.
Szacowany koszt inwestycji – 567 166 zł
Kwota wnioskowanych środków – 567 166 zł
Brak dofinansowania

Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Kobylanach o pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i pomieszczenia dydaktyczne.
Szacowany koszt inwestycji – 4 411 312 zł
Kwota wnioskowanych środków – 4 411 312 zł
Brak dofinansowania

Gmina Dukla
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie odcinka głównej sieci grawitacyjnej przez wieś oraz budynku Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich i budowanego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich, wykonanie przepompowni wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej.
Szacowany koszt inwestycji - 2 700 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 2 200 000 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 1 800 000 zł

Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie.
Szacowany koszt inwestycji – 1 364 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 1 364 000 zł
Brak dofinansowania

Przebudowa płyty rynku, przebudowa dróg otaczających rynek, modernizacja oświetlenia płyty rynku i montaż instalacji elektrycznej w piwnicach przedprożowych.
Szacowany koszt inwestycji – 3 000 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 2 500 000 zł
Brak dofinansowania

Gmina Iwonicz-Zdrój
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowy budynku Domu Ludowego w Lubatówce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję usługową, utworzeniem miejsc postojowych dla samochodów
Szacowany koszt inwestycji - 6 500 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 5 500 000 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 2 000 000 zł

Gmina Jaśliska
II etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaśliska obejmującej miejscowość Jaśliska.
Szacowany koszt inwestycji - 3 125 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 2 500 000 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 700 000 zł

Gmina Jedlicze
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedlicze.
Szacowany koszt inwestycji – 2 105 329,14 zł
Kwota wnioskowanych środków – 2 105 329,14 zł
Brak dofinansowania

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu wraz z niezbędnym wyposażeniem, budowa dodatkowego ciągu technologicznego.
Szacowany koszt inwestycji – 18 600 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 15 465 980 zł
Brak dofinansowania

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebna przysiółek Wądoły
Szacowany koszt inwestycji – 2 535 604,52 zł
Kwota wnioskowanych środków – 2 535 604,52 zł
Brak dofinansowania

Gmina Korczyna
Budowa budynku zaplecza sportowego w Czarnorzekach
Szacowany koszt inwestycji – 1 069 638 zł
Kwota wnioskowanych środków – 1 069 638 zł
Brak dofinansowania

Budowa zręcznościowego toru rowerowego wraz z miejscami postojowymi w Korczynie
Szacowany koszt inwestycji – 750 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 750 000 zł
Brak dofinansowania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni - etap II.
Szacowany koszt inwestycji – 1 951 435 zł
Kwota wnioskowanych środków – 1 951 435 zł
Brak dofinansowania

Gmina Krościenko Wyżne
Budowa obiektu, który będzie pełnił funkcje: Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury.
Szacowany koszt inwestycji - 6 116 662,08 zł
Kwota wnioskowanych środków - 6 116 662,08 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 1 000 000 zł

Przebudowa stadionu sportowego w Krościenku Wyżnym, w tym: przebudowa boiska piłkarskiego, budowa bieżni rekreacyjnej, trybuny dla widzów, muru oporowego, oświetlenia boiska, odwodnienia i nawodnienia boiska wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą.
Szacowany koszt inwestycji – 3 500 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 3 500 000 zł
Brak dofinansowania

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w Krościenku Wyżnym.
Szacowany koszt inwestycji – 5 150 496,68 zł
Kwota wnioskowanych środków – 5 150 496,68 zł
Brak dofinansowania

Gmina Miejsce Piastowe
Budowa sieci wodociągowej w Rogach - etap III (powstanie odcinek wodociągu o dł. ok 8 km).
Szacowany koszt inwestycji - 1 500 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 1 200 000 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 500 000 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Głowience.
Szacowany koszt inwestycji – 2 425 897,64 zł
Kwota wnioskowanych środków – 1 940 000 zł
Brak dofinansowania

Prace wykończeniowe budowlane wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku GOK-u i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz zakup wyposażenia.
Szacowany koszt inwestycji – 15 390 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 12 312 000 zł
Brak dofinansowania

Gmina Rymanów
Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Sieniawie.
Szacowany koszt inwestycji - 3 000 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 2 000 000 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 1 000 000 zł

Modernizacja stadionu w Rymanowie (montaż trybuny, wykonanie ogrodzenia stadionu, krawężnikowanie i wykonanie podbudów pod bieżnie oraz zagospodarowanie placów przy szatni).
Szacowany koszt inwestycji - 1 500 000 zł
Kwota wnioskowanych środków - 1 000 000 zł
Brak dofinansowania

Gmina Wojaszówka
Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 6,7 km w gminie Wojaszówka w miejscowości Łączki Jagiellońskie
Szacowany koszt inwestycji - 4 913 575 zł
Kwota wnioskowanych środków - 4 913 575 zł
Rekomendowana kwota dofinansowania - 1 000 000 zł

Przebudowa drogi gminnej w Ustrobnej na odcinku o dł. 870 m.
Szacowany koszt inwestycji – 900 000 zł
Kwota wnioskowanych środków – 900 000 zł
Brak dofinansowania

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w Pietruszej Woli.
Szacowany koszt inwestycji – 4 997 851,5 zł
Kwota wnioskowanych środków – 2 565 836 zł
Brak dofinansowania

~ToM

04-04-2021 16:52 6 35

To w Korczynie już nie ma pożyteczniejszych inwestycji.Stadion w Czarnorzekach stworzyli to sarny si ę pasą teraz jakieś obiekty nie wiadomo po co
Odpowiedz

~pis

04-04-2021 08:49 5 40

Gmina Jedlicze niech sklada wnioski o dofinansowanie do prezesa Orlenu Obajtka bo Orlen takie ma zyski jak sie rzad chwali ze taka kwota na oczyszczalnie 18 mln. to pikus
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.