Miejscowości w gminie Jedlicze Moderówka i Żarnowiec mają nowe oświetlenie.
Dobiegły końca prace związane z realizacją dwóch zadań dotyczących budowy oświetlenia w Moderówce i Żarnowcu. Poczynione inwestycje bez wątpienia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg w tych miejscowościach.

W Moderówce realizowane było zadanie pod nazwą Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr P1846R – etap II, w ramach którego zostało zamontowanych 10 szt. energooszczędnych opraw. Inwestycja ta sfinansowana z budżetu Gminy Jedlicze, kosztowała blisko 70 tys. zł. Przypomnijmy, że przed dwoma laty przy tej drodze wykonano pierwszy etap, który obejmował zbudowanie 8 punktów oświetlenia.

oświetlenie Żarnowiec

W Żarnowcu przy drodze gminnej G114724R prace również zostały podzielone na etapy. Zakres pierwszego z nich zawierał montaż słupów i opraw, które oświetlą ponad 100 metrów odcinka wspominanej drogi. Łączny koszt tego zadania, wykonanego w ramach Funduszu Sołeckiego, wraz z niezbędnymi przyłączami i nadzorem budowlanym, wyniósł 40 455, 22 zł.