W Jaszczwi we wrześniu zakończono remont drogi gminnej o długości ponad 1 km.
Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik wnioskowała o dofinansowanie na realizację tego zadania w lutym, a we wrześniu zostało ono zrealizowane. W Jaszczwi wyremontowano zniszczoną drogę gminną o długości ponad 1 km, która znacznie ułatwi codzienne życie mieszkańcom tej miejscowości.

Droga przed remontemDroga przed remontem

Inwestycję sfinansowano w stu procentach ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 467 385,24 zł. Burmistrz starała się o dofinansowanie ze środków FSUE na realizację trzech zadań dotyczących remontów dróg gminnych w miejscowościach: Jaszczew, Moderówka i Dobieszyn. Dla Gminy Jedlicze udzielono wsparcia finansowego na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w Jaszczew".

Wyremontowany odcinek drogi

W ramach remontu przeprowadzono następujące prace: rozebranie starej, zniszczonej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie korytowania pod nową warstwę konstrukcyjną, wykonanie stabilizacji gruntu oraz podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie i utwardzenie poboczy.