7 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi odbyła się debata dotycząca korzyści jakie wynikają z przynależności Polski do Unii Europejskiej, której temat brzmiał: 'Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej'.
Jej nadrzędnym celem była realizacja zadania rekrutacyjnego, któremu musieli sprostać uczniowie klasy II i III gimnazjum Angelika Znój i Krystian Przybyła, aby zakwalifikować się na obrady tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ponadto spotkanie miało również wymiar dydaktyczny, ponieważ publicznością debaty byli uczniowie Gimnazjum w Jaszczwi i gościnnie uczniowie klasy IIG z Moderówki. Uczestnicy mogli się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy nt. Unii Europejskiej. Zaprezentowano też szereg korzyści, które daje nam członkostwo w tej instytucji.

debata w Jaszczwi

Angelika i Krystian potraktowali sprawę prestiżowo i perfekcyjnie przygotowali się do debaty. Zaproszono wielu znakomitych i interesujących gości. Osobistości, które pojawiły się na spotkaniu z racji zajmowanych stanowisk wykazały się szeroką wiedzą na temat poruszanych w debacie zagadnień. Swoją obecnością zaszczycili nas goście:
Elżbieta Łukacijewska - europosłanka /słowa do uczestników debaty zostały skierowane poprzez nagranie wypowiedzi z Parlamentu Europejskiego w Brukseli/
Katarzyna Rysz - Jęczkowska - asystentka pani Elżbiety Łukacijewskiej
Piotr Rostek – z-ca burmistrza miasta i Gminy Jedlicze
Andrzej Piękoś - dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu
Maciej Łukaszewicz - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
Stanisław Twaróg - przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Jaszczwi
Wiesław Gajda - sołtys wsi Jaszczew
Szymon Bochenek - przedsiębiorca z Moderówki
Mariusz Kielar - dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
Agnieszka Szajna - nauczyciel z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
Bogdan Rzeźnik-Zubek - dyrektor Zespołu Szkół w Jaszczwi
Tomasz Fortuna - nauczyciel historii i wos-u Zespołu Szkól w Jaszczwi, prowadzący zajęcia dla młodzieży w ramach projektu unijnego realizowanego w naszej placówce
Małgorzata Bochenek – nauczyciel j. niemieckiego z Zespołu Szkół w Moderówce wraz z wychowankami
Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, na czele z uczestnikami XIX sesji obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży- D. Twardzik i P. Nikody
Grono pedagogiczne oraz uczniowie naszej szkoły
W początkowej fazie spotkania zostało odtworzone wystąpienie europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej przebywającej akurat w Brukseli. W swych słowach przekazała pozdrowienia dla uczestników i życzyła konstruktywnej debaty.

debata w Jaszczwi

Aby wprowadzić zgromadzonych w tematykę debaty uczniowie klasy II i III gimnazjum przygotowali ciekawe przedstawienie będące scenką parodiującą niektóre zachowania Polaków przebywających na emigracji po otworzeniu granic w Europie. Znakomita gra aktorska uczniów w humorystyczny sposób wprowadziła oglądających w klimat spotkania.

Podczas gdy większość uczestników była zajęta oglądaniem prezentacji multimedialnej ochotnicy wybrani spośród publiczności wzięli udział w ćwiczeniu aktywizującym, pobudzającym do myślenia.

Po części inaugurującej nastąpił gwóźdź programu- debata. Będący w znakomitej formie moderatorzy zadawali gościom interesujące i merytoryczne pytania. Wywołani do odpowiedzi udzielali wyczerpujących, wskazujących na doskonałą znajomość tematyki odpowiedzi. Poruszano sprawy i problemy zarówno o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Jak się okazało problemów i zagadnień jest wiele, zatem było też o czym rozmawiać.Dyskusja była długa i owocna. Dzięki naszym gościom Angelika i Krystian mogli opracować wiele wniosków, które miejmy nadzieję przejdą wkrótce w fazę realizacji.

W przygotowaniu uczniów do tego przedsięwzięcia wzięli udział nauczyciele: Gabriela Biedroń, Marta Zaborowska, , Dorota Nowotyńska, Tomasz Fortuna.