Zakończyła się modernizacja Pałacu Stawiarskich w Jedliczu i rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego budynek.
Rozpoczęte początkiem lutego prace modernizacyjne Pałacu Stawiarskich w Jedliczu i rewitalizacyjne zabytkowego parku otaczającego budynek zostały zakończone.

W piątek 18 października przed wejściem do pałacu odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie inwestycji. Uroczystość zbiegła się z Dniem Patrona Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, które mieści się w pałacu i Dniem Edukacji Narodowej.

uroczystość w Jedliczu

Inwestycja realizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Łączna jej wartość wyniosła około 4 mln zł, z czego Starostwo Powiatowe w Krośnie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości blisko 3 mln zł.

park Stawiarskich w Jedliczu

Celem projektu była poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.

Zakres prac obejmował m.in. remont i przebudowę pałacu, wykonanie oświetlenia budynku z zewnątrz, monitoringu terenu parku i przede wszystkim gruntowną rewitalizację zabytkowego parku. Dodatkowo w dwóch salach pałacu utworzono ekspozycje muzealne, jedna poświęcana jest historii pałacu i rodziny Stawiarskich, druga pierwszemu dyrektorowi liceum Władysławowi Dubisowi.

Udostępnij ten artykuł znajomym: