W minioną sobotę w Długiem strażacy z gminy Jedlicze odbyli ćwiczenia zgrywające.
Pożar na terenie leśnym, który szybko rozprzestrzenia się to scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w sobotę 27 października w Długiem. Zaangażowane w działania były wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Jedlicze tak aby każda z jednostek mogła sprawdzić swój sprzęt i umiejętności w praktyce. Sprawdzano także sposób dowodzenia jednostkami przez poszczególnych dowódców w celu utrzymania ciągłości prowadzonej akcji gaśniczej.

ćwiczenie strażackie w Długiem

Ze względu na ukształtowanie terenu strażacy mieli utrudnione zadanie. Woda do miejsca pożaru dostarczana była od remizy OSP w Długiem i dowożona z miejscowości Poręby ze stanowiska wodnego utworzonego na rzece Chlebianka. Dodatkowo scenariusz przewidywał awarię sprzętu i ewakuację poszkodowanego strażaka.

ćwiczenie strażackie w Długiem

Ćwiczenia na poszczególnych etapach odbywały się pod nadzorem strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Ich podsumowanie odbyło się tuż po zakończeniu przed remizą OSP w Długiem.

Udostępnij ten artykuł znajomym: