Nie tylko kierowców, ale i pieszych czekają utrudnienia. Dzisiaj most w Jedliczu nad rzeką Jasiołką został wyłączony z ruchu. Objazd został skierowany przez miejscowości Żarnowiec i Długie.
W celu zapewnienia bezpiecznego przejścia, zamontowana zostanie tymczasowa kładka dla pieszych obok remontowanego obiektu.

Przebudowa drewnianego mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok jest jedną z największych inwestycji zaplanowanych do realizacji w mijającej kadencji. Od wielu lat Zarząd Powiatu czynił starania o pozyskanie środków na jego modernizację. Nie było to łatwe z uwagi na rozmiar i koszt zadania. Blisko rok trwało kompletowanie dokumentacji technicznej wraz ze stosownymi pozwoleniami wodno - prawnymi i uzyskaniem decyzji środowiskowej. W tegorocznym budżecie zabezpieczona została odpowiednia kwota na sfinansowanie tej inwestycji, dzięki temu prace związane z przebudową obiektu mogły rozpocząć się już w maju.

remont mostu w Jedliczu

Zakres robót obejmuje między innymi: całkowitą rozbiórkę przęseł mostu, przebudowę obiektu wraz z dojazdami, wymianę pomostu drewnianego na nowy stalowo - betonowy, poszerzenie korpusu drogowego, umocnienie koryta rzeki, budowę kanalizacji deszczowej i rowów.

remont mostu w Jedliczu

- Wszystkich mieszkańców i użytkowników remontowanej drogi przepraszamy za czasowe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość, zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące zmiany w organizacji ruchu - mówi starosta krośnieński Jan Juszczak.Po przebudowie zmienią się parametry techniczne obiektu. Zwiększona zostanie nośność z 6 do 30 ton, zmianie ulegnie szerokość z 7,28 m do 11,68 m. Nieznacznie zwiększy się także długość z 87 m do 87,37 m. Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny, który łączy dwie gminy Jedlicze i Tarnowiec oraz dwa powiaty krośnieński i jasielski.

remont mostu w Jedliczu

Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln 394 tys. zł, przewidywane dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 mln 538 tys. zł. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu jest Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz z Nowego Sącza. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 grudnia 2014 r.