Wczoraj (5.06) został przekazany plac budowy firmie STRABAG sp. z.o.o. wyłonionej w drodze przetargu, która zrealizuje dwa zadania Powiatu Krośnieńskiego polegające na przebudowie dróg w gminach Miejsce Piastowe, Rymanów i Jedlicze. W przekazaniu uczestniczył starosta krośnieński Jan Pelczar.
Pierwsze zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz i Wróblik Królewski. Zadanie jest kontynuacją wcześniej prowadzonej inwestycji, która zakończy przebudowę całego ciągu komunikacyjnego od miasta Krosna do drogi wojewódzkiej nr 887 we Wróbliku Szlacheckim. Całkowity koszt prac wyniesie 2 661 815,77.

Kolejne zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 1945 R Jaszczew - Jedlicze w miejscowości Jaszczew i Jedlicze. Inwestycja zamyka komunikacyjny odcinek dróg powiatowych od drogi krajowej nr 28 do drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Jedlicze - Potok w miejscowości Jedlicze. Wartość inwestycji zamknie się w kwocie 1 745 961,51 zł.

Zadania współfinansowane są w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z umową zakończenie prac zaplanowano na 28 listopada 2019 r.

Oceń artykuł