Trwa przebudowa mostu w Jedliczu. Jest to jedna z największych inwestycji zaplanowanych do realizacji w mijającej kadencji przez zarząd Powiatu Krośnieńskiego. Zapraszamy na fotoreportaż z budowy.
Zakres robót obejmuje między innymi: całkowitą rozbiórkę przęseł mostu, przebudowę obiektu wraz z dojazdami, wymianę pomostu drewnianego na nowy stalowo - betonowy, poszerzenie korpusu drogowego, umocnienie koryta rzeki, budowę kanalizacji deszczowej i rowów.

Po przebudowie zmienią się parametry techniczne obiektu. Zwiększona zostanie nośność z 6 do 30 ton, zmianie ulegnie szerokość z 7,28 m do 11,68 m. Nieznacznie zwiększy się także długość z 87 m do 87,37 m. Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln 394 tys. zł, przewidywane dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 mln 538 tys. zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 grudnia 2014 r.