Od 1 września 2020 r. w LO w Jedliczu może zostać uruchomiony oddział przygotowania wojskowego. Ma być jednym ze 130 w Polsce, a nadzór nad nim będzie sprawowało Ministerstwo Obrony Narodowej.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu klasy wojskowe prowadzi nieprzerwanie od roku 2009. Była to wówczas jedna z nielicznych szkół na Podkarpaciu, które rozpoczęły prowadzenie klas mundurowych. Wcześniej funkcjonowały jedynie w Łańcucie i Rzeszowie.

- Mamy świetnie wyposażoną strzelnicę. Praktycznie od samego początku mamy porozumienie o współpracy z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, a opiekunem klas jest 21. Batalion dowodzenia. Współpraca przebiega bardzo pozytywnie na wielu płaszczyznach. Mam tutaj na myśli zajęcia warsztatowe, wykłady teoretyczne, wsparcie merytoryczne oraz poligonowe. Nasi uczniowie wyjeżdżają do jednostek w Rzeszowie, Krakowie, Jarosławiu, Żurawicy - opowiada Iwona Pytel, dyrektor LO w Jedliczu.

Od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Obrony Narodowej objęło swoją opieką klasy przygotowania wojskowego, by ujednolicić program klas mundurowych, by wszystkie w Polsce miały taką samą podstawę programową. Dyrekcja LO w Jedliczu zwróciła się do organu prowadzącego, czyli do Starostwa Powiatowego w Krośnie, o wystąpienie z takim wnioskiem do MON dla swojej klasy wojskowej. Warunkiem złożenia wniosku jest zapewnienie odpowiednich warunków, które szkoła musi spełnić.

Iwona Pytel
Iwona Pytel, dyrektor LO im. Marii Konopnickiej w Jedliczu

- Organ prowadzący musi zapewnić finansowanie zajęć teoretycznych i wykwalifikowanej kadry. Natomiast ze strony Ministerstwa Obrony Narodowe i jednostki wojskowej, pod której opieką będą klasy, zapewnione jest szkolenie merytoryczne, szkolenia w jednostkach, umundurowanie, zajęcia poligonowe. Dodam, że teraz umundurowanie uczniowie muszą sobie zapewnić we własnym zakresie - podkreśla dyrektor Iwona Pytel.

Na rok 2020/2021 zaplanowano utworzenie tylko 130 oddziałów w Polsce. Nowy oddział rozpocząłby funkcjonowanie od 1 września br.

Zgodę na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu wyrazili radni Powiatu Krośnieńskiego. - Utworzenie takiego oddziału w LO w Jedliczu będzie niewątpliwie ogromnym prestiżem dla powiatu i szkoły, a dla młodzieży będzie okazją do lepszego przygotowania się do pracy w służbach mundurowych - powiedział wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik.

W momencie kiedy powstawały klasy wojskowe zainteresowanie nimi było umiarkowane. W ciągu lat ono jednak wzrasta.

- Wydawało się nam, że może być to przejściowa moda, ale okazało się ze młodzież garnie się do klas wojskowych, nie tylko przez to, że można ciekawie spędzić czas, bo jest kontakt bronią czy żołnierzami, ale dyscyplina która panuje w takich klasach jest im potrzebna - opowiada Iwona Pytel. - W klasach wojskowych jest ściśle określony regulamin. Daje to młodemu człowiekowi, często zgubionemu w dzisiejszych czasach, możliwość uporządkowania życia, usystematyzowania i podążania jedną wybrana drogą. Bardzo dużo dziewcząt chce się uczyć w klasach wojskowych. Niejednokrotnie, podczas zajęć poligonowych są bardziej aktywne i wytrzymałe od niektórych uczniów.

Obecnie do LO w Jedliczu uczęszcza 120 uczniów.