Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu zaprasza do udziału w Zawodach Siłowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Dyrektora GOSiR Jedlicze.
Zawody odbędą się w piątek 13 marca, na hali GOSiR Jedlicze, początek o godz. 18:00.

Zawody mają charakter otwarty. Obejmują jedną konkurencję - wyciskanie sztangi leżąc. W zawodach może wziąć udział każda osoba sprawna i niepełnosprawna pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiej dyscypliny sportu.

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Zgłoszenie zawodników jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Każdy zawodnik przy zgłoszeniu do zawodów podpisuje oświadczenie.

Kategorie:
I - 15 - 18 lat
II - 19 - 23 lata
III - 24 lat i starsi o wadze do 85 kg
IV - 24 lata i starsi o wadze powyżej 85 kg
Punktacja na podstawie tabeli Wilksa.

Opłata startowa 10 zł
Zapisy i ważenie zawodników o godz. 17:30 w dniu zawodów - siłownia GOSiR Jedlicze.

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.