Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu podpisał z ORLEN Południe S.A. list intencyjny w celu nawiązania współpracy edukacyjnej. Dokument jest punktem wyjścia do podjęcia wspólnych działań na rzecz poszerzenia w przyszłości oferty edukacyjnej szkoły.
Podpisy na liście intencyjnym złożyli Prezes Zarządu ORLEN Południe S.A. Marcin Rej oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu Mariusz Kielar.

Mariusz Kielar i Marcin Rej
Dyrektor Zespołu Szkół w Jedliczu Mariusz Kielar i Prezes Zarządu ORLEN Południe S.A. Marcin Rej

Zespołu Szkół w Jedliczu w najbliższym czasie planuje podniesienie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów szkoły, a także lepszego ich przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy.

Planuje utworzenie od września 2020 r. nowych kierunków kształcenia, w technikum - technik technologii chemicznej, w szkole branżowej - operator urządzeń przemysłu chemicznego, które są odpowiedzią na prognozowane zapotrzebowanie specjalistów - wykwalifikowanych chemików na lokalnym rynku pracy. Orlen Południe, należący do grupy PKN Orlen planuje w Jedliczu realizację inwestycji budowy instalacji bioetanolu II generacji. Jednym z jej efektów będzie powstanie nowych miejsc pracy.