Gmina Jedlicze rozpoczęła prace remontowe na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu.
Zniszczona i zużyta stara nawierzchnia z płyt zostanie zdemontowana i zastąpiona nową, bezpieczną nawierzchnią. W ramach prac również częściowo zostanie zmodernizowana istniejąca podbudowa pod wykonanie nowej nawierzchni.

remont placów zabawa w Żarnowcu

Wykonawcą robót jest firma MASTERS RUBBER. Koszt inwestycji to prawie 46,5 tys. zł.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na połowę czerwca br.