Trwają prace, przy przebudowie i rozbudowie budynku OSP w miejscowości Dobieszyn
Wykonawcą robót jest firma NIGRA sp. z o.o. z siedzibą ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa.

Roboty polegają na dobudowaniu nowej części do istniejącego budynku. Będzie się znajdował w niej dodatkowy boks garażowy na większy samochód bojowy. Wykonane zostaną również chodniki i plac wg projektu zagospodarowania terenu.

remiza OSP Dobieszyn

Pomimo specyficznej sytuacji epidemicznej nie jest zagrożony termin zakończenia prac, który został przewidziany na koniec czerwca br. Całkowity koszt inwestycji to ponad 194 tys. zł.