Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie dla wszystkich podkarpackich powiatów.
Od godz. 10:00 dnia 23 sierpnia do godz. 01:30 dnia 24 sierpnia na terenie całego Podkarpacia, w tym w mieście Krośnie i gminach powiatu krośnieńskiego prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm, możliwe punktowe kumulacje opadów do 50 mm.
W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, w tym o charakterze burzowym, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.