Ze sprzedaży wycofane zostały niewłaściwie oznakowane butelki piwa Carlsberg Pilsner Premium 500 ml.
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez producenta wycofaniu niewłaściwie oznakowanych butelek piwa Carlsberg Pilsner Premium 500 ml. W wyniku błędu na linii produkcyjnej do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę główną, która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,0% obj. Etykieta tylna jest prawidłowa, zawarte na niej informacje wskazują, że jest to produkt z zawartością alkoholu.

Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Carlsberg Pilsner Premium 500 ml
Dystrybutor: Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 02-255 Warszawa
Wycofaniu podlega piwo Carlsberg Pilsner Premium w butelkach o poj. 500 ml o numerach partii
i dacie minimalnej trwałości:
LPL03L/215, 30.04.22 wskazane godziny na butelce od 10:05 do 10:27

Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pomyłce powstałej podczas etykietowania poinformował odbiorcę, który otrzymał błędnie oznakowany produkt tj. Jeronimo Martins Polska S.A. o konieczności zablokowania sprzedaży wadliwego towaru. Zamieszczono komunikat skierowany do konsumentów na stronie internetowej Carlsberg Polska.
Carlsberg Polska Sp. z o.o. zwrócił się do Jeronimo Martins Polska S.A. o umieszczenie w punktach sprzedaży komunikatów dla konsumentów informujących o zaistniałej sytuacji oraz możliwości zwrotu produktu.
Ponadto producent wprowadził dodatkowe procedury kontrolne w celu wyeliminowania ryzyka ponownego błędu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej producenta, w przypadku dokonania zakupu produktu ze wskazanej powyżej partii producent prosi o kontakt z infolinią Carlsberg Polska pod numerem telefonu 801 888 333 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) w celu ustalenia wymiany lub zwrotu wadliwego towaru. Konsumenci są również uprawnieni do zwrotu tego produktu w sklepie, w którym dokonali zakupu.

Pijesz piwo bezalkoholowe?