Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało kolejne ostrzeżenie dla całego województwa podkarpackiego. Tym razem na wtorek do godzin popołudniowych.
Do godz. 17:00 dnia 24 sierpnia nadal prognozowane są opady deszczu, o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu do końca ważności ostrzeżenia od 30 mm do 40 mm, możliwe punktowe kumulacje opadów do 50 mm. Intensywnym opadom deszczu mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 km/h.
W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, w tym o charakterze burzowym, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.