Sprawdź, które gminy z powiatu krośnieńskiego otrzymały wsparcie na inwestycje wodno-ściekowe, w tym na oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjną czy wodociągową.
72 miliony złotych trafi do podkarpackich gmin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na zatwierdzonej liście znalazło się 61 wniosków z gmin i zakładów gospodarki komunalnej z całego Podkarpacia. Limit środków dostępny dla województwa podkarpackiego na tego typu działania pozwolił na objęcie dofinansowaniem wszystkich złożonych wniosków, które spełniły określone wymogi.

Dofinansowanie otrzymają trzy samorządy z powiatu krośnieńskiego. Gmina Rymanów otrzyma 1,86 mln zł wsparcia na budowę kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w Bałuciance. Gmina Korczyna zgłosiła do dofinansowania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni oraz przebudowę sieci wodociągowej w Iskrzyni. Wsparcie na to zadanie wyniosło 1,99 mln zł.

Z kolei Gmina Jaśliska dostała 448,9 tys. zł na budowę, dobudowę i przebudowę obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody orz przebudowę kanalizacji sanitarnej w Moszczańcu.

- Nie są to może jakieś spektakularne inwestycje, ale są bardzo ważne dla rozwoju naszego regionu, gdyż wsparcie infrastruktury wodno-ściekowej zawsze wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, na poprawę warunków życia mieszkańców tych obszarów – mówi marszałek Władysław Ortyl.

- Inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową oznaczają także duże korzyści dla ochrony środowiska. A w przypadku gospodarowania wodą wszystkie działania są niezwykle ważne i wymagają wsparcia, szczególne w obliczu aktualnego zagrożenia suszą - dodaje wicemarszałek Piotr Pilch.

Jest to już drugi nabór na takie działania. Łączna wysokość pomocy finansowej w wyniku przeprowadzonych dwóch naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi ponad 164 mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.