Zdaniem Tadeusza Pelczara, wojewoda wydała zarządzenie niezgodne postanowieniem Sądu Okręgowego w Krośnie. Uzupełnił też protest wyborczy.
Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział Pierwszy Cywilny rozpatruje kolejny protest wyborczy, jaki wniósł Tadeusz Pelczar po ponownym przeliczeniu głosów w pięciu obwodowych komisjach wyborczych na terenie gminy Korczyna. Przeliczenie odbyło 8 września 2019 r., po tym jak Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny 10 maja 2019 r. orzekł nieważność wyborów wójta gminy Korczyna przeprowadzonych 4 listopada i stwierdził wygaśnięcie mandatu wójta Jana Zycha. Nie oznaczało to jednak nowych wyborów w gminie. Sąd nakazał ustalenie wyników głosowania w obwodowych komisjach nr 1 i 2 w Korczynie, nr 6 w Iskrzyni, nr 7 w Komborni oraz nr 9 w Węglówce, gdzie według sądu, doszło do naruszenia jednego z artykułów kodeksu wyborczego.

Po ponownym przeliczeniu głosów, okazało się, że Jan Zych wygrał ponownie z Tadeuszem Pelczarem różnicą dwóch głosów. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Tadeusz Pelczar i 23 września ub. roku wniósł kolejny protest wyborczy, twierdząc, że i tym razem wybory nie zostały przeprowadzone uczciwie i doszło do szeregu nieprawidłowości, które naruszają prawo i przepisy Kodeksu wyborczego.

Pierwsza rozprawa odbyła się w Sądzie Okręgowym w Krośnie 18 czerwca 2020 r. Pisaliśmy o niej TUTAJ.

W jej trakcie Tadeusz Pelczar próbował dowieść, że zarządzenie wojewody z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów wójta gminy Korczyna, które odbyły się 8 września 2019 r.

- Bzdurą było wydanie zarządzenia przez wojewodę, w którym ograniczyła zakres przeprowadzania wyborów tylko do ponownego przeliczenia głosów. Ta wada zarządzenia skutkowała później nieprawidłowościami w komisjach, gdzie przewodniczący komisji z ramienia wójta ograniczali pracę komisji do przeliczenia głosów - powiedział podczas rozprawy Tadeusz Pelczar.

Kilka dni po rozprawie wysłał do wojewody podkarpackiego Ewy Leniart „Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” w związku z wydanym przez nią zarządzeniem 2 sierpnia ubiegłego roku. Według Tadeusza Pelczara, który powoływał się na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie, wojewoda w nieuprawniony sposób ograniczył zakres wykonywanych czynności wyłącznie do ponownego przeliczenia kart do głosowania, co skutkowało wadliwą praca obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających ponowne wybory wójta gminy Korczyna.

- Bezsprzecznie treść zarządzenia nie odzwierciedla postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie w tym zakresie - napisał między innymi w uzasadnieniu wezwania Tadeusz Pelczar.
Wniósł do wojewody o bezzwłoczne usunięcie naruszenia prawa, wydanie zgodnego z postanowieniem Sądu Okręgowego zarządzenia w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy Korczyna.

Na początku lipca Tadeusz Pelczar zdecydował o uzupełnieniu protestu wyborczego z 23 września 2019 r., a który jest obecnie rozpatrywany przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wniosek o poszerzeniu protestu wraz z uzasadnieniem i załącznikami złożył w krośnieńskim sądzie 6 lipca br. Wskazuje w nim między innymi na naruszenie postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie poprzez zarządzenie wojewody oraz w kilku przypadkach naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego i Kodeksu karnego.

[AKTUALIZACJA]
Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego poinformowała, że w chwili obecnej trwa postępowanie wyjaśniające wraz z Komisarzem Wyborczym w Krośnie. - Po jego zakończeniu Wojewoda zajmie stanowisko w tej sprawie - powiedziała Małgorzata Waksmundzka-Szarek.