Powiat Krośnieński przygotowuje się do remontu dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej Krosno - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki.
Przepusty zostały zniszczone podczas ostatnich intensywnych opadów deszczu, które przeszły między innymi przez część gminy Korczyna. Z uwagi na poważne uszkodzenia, które stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych zadanie traktowane jest priorytetowo.

Przepusty w Czarnorzekach

Remont rozpocznie się jak najwcześniej. Obecnie kompletowana jest dokumentacja techniczna, a następnie na jej podstawie zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę robót.

Środki w kwocie 480 tys. zł na to zadanie Powiat Krośnieński otrzymał od Województwa Podkarpackiego.