Przebudowany został 350-metrowy odcinek drogi powiatowej w Korczynie. Dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Krośnieńskiego i Gminy Korczyna. Co ze zwężonym mostem na ul. Akacjowej?
Zakończyła się przebudowa 350-metrowego odcinka drogi powiatowej biegnącej ul. Akacjową w Korczynie. Wydawać by się mogło, że jest to mało uczęszczany odcinek łączący Korczynę z gminą Krościenko Wyżne i dalej w kierunku Miejsca Piastowego. Do przebudowanej na tym odcinku ulicy Akacjowej dochodzą ulice Widokowa i Zagórze w Korczynie i ul. Wisze w Krośnie.

- Droga na tym odcinku miała do tej pory jedynie 4 metry szerokości. Stwarzało to zarówno utrudnienie dla poruszających się pieszych, a także dla kierowców samochodów. Po przebudowie, droga ma 5,5 metra szerokości. Wybudowany został również chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 metra oraz przejście dla pieszych - powiedział Wojciech Jurczyk, kierownik budowy z Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, wykonawcy inwestycji.

Wojciech Jurczyk
Wojciech Jurczyk nadzorował ze strony wykonawcy przebudowę drogi

Inwestycja kosztowała 630 tysięcy złotych. Aż 500 tysięcy złotych udało się pozyskać władzom Powiatu Krośnieńskiego. Wkład własny w kwocie 130 tys. zł zabezpieczyli wspólnie Powiat Krośnieński i Gmina Korczyna.

- Życzyłbym nam wszystkim, aby takich spotkań, jak to dzisiejsze było jak najwięcej. Jest to na pewno ważna inwestycja dla mieszkańców naszej gminy, ale i sąsiedniego Krościenka Wyżnego czy Krosna. Dziękuję staroście, że wspólnymi siłami udało się to zrobić - stwierdził wójt gminy Korczyna Jan Zych.

Uścisk dłoni wójta gminy Korczyna Jana Zycha i starosty krośnieńskiego Jana Pelczara
Uścisk dłoni wójta gminy Korczyna Jana Zycha i starosty krośnieńskiego Jana Pelczara. To była wspólna inwestycja

Do rozwiązania został jeszcze problem zwężonego mostu na wyremontowanej ul. Akacjowej. Jest to bardzo niebezpieczny fragment drogi. Chodnik został wybudowany do mostu i za nim.

- Wody Polskie nie zgodziły się na wybudowanie kładki, więc będziemy projektować most z wymaganiami, jakie stawiają Wody Polskie. Ma być to między innymi obiekt wyniesiony około 1,5 metra nad poziom, z bezpiecznym przejściem dla pieszych. Mamy zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji i będziemy ogłaszać przetarg - poinformował starosta krośnieński Jan Pelczar.

Droga jest szersza i ma nową nawierzchnię

Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania do rezerwy ministerialnej w lutym przyszłego roku. O ile zostanie do tego czasu wykonany projekt.

Nie jest pierwsza droga przebudowana w ostatni okresie przez Powiat Krośnieński. - Udaje nam się remontować drogi dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania jest bardzo wysoka. W ubiegłym roku było to 80 procent, a obecnie 70 procent. Dzięki tej pomocy, przy współpracy z gminami, wiele dzieje na naszych drogach - dodał Jan Pelczar.

Starosta Krośnieński Jan Pelczar
Starosta Krośnieński Jan Pelczar

Wyremontowane zostały między innymi odcinki dróg powiatowych Widacz - Targowiska, Ladzin - Wróblik Królewski. Do poniedziałku firmy mogą składać oferty na przebudowę dalszego odcinka drogi powiatowej w Klimkówce. Pierwszy etap zrealizowany był za poprzednich władz powiatu. W trakcie przebudowy jest odcinek Łajsce - Zręcin, a niedługo już powinny ruszyć prace na drodze Krosno - Głębokie - Czarnorzeki.

Jak dodał starosta Jan Pelczar, z Funduszu Dróg Samorządowych na poprawę stanu dróg powiatowych udało się pozyskać około 9 mln zł.

Zobacz zdjęcia: