Tadeusz Pelczar wezwał wojewodę Ewę Leniart do usunięcia naruszenia prawa w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów wójta gminy Korczyna. Co na to wojewoda?
22 czerwca Tadeusz Pelczar wysłał do wojewody podkarpackiego Ewy Leniart „Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” w związku z wydanym przez nią zarządzeniem 2 sierpnia ubiegłego roku. Zgodnie z tym zarządzeniem wybory ponowne wójta gminy Korczyna miały się odbyć 8 września 2019 r. poczynając od ponownego przeliczenia kart do glosowania przez obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach: nr 1 i 2 w Korczynie, nr 6 w Iskrzyni, nr 7 w Komborni i nr 9 w Węglówce.

Tadeusz Pelczar, powołując się na postanowienie Sadu Okręgowego w Krośnie z 10 maja 2019 r. uznał, że wojewoda w nieuprawniony sposób ograniczyła zakres wykonywanych czynności wyłącznie do ponownego przeliczenia kart do głosowania. Zdaniem Tadeusza Pelczara, skutkowało to wadliwą pracą obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających ponowne wybory wójta gminy Korczyna.
W piśmie do wojewody argumentował, że sąd zarządził ponowienie postępowania wyborczego począwszy od ustalenia wyników głosowania, a zgodnie z Kodeksem Wyborczym oraz wytycznymi PKW znajduje się szeroki katalog czynności wykonywanych przez obwodowe komisje wyborcze, w tym wielu poprzedzających przeliczenie kart do głosowania.

- Bezsprzecznie treść zarządzenia nie odzwierciedla postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie w tym zakresie. Wnoszę o bezzwłoczne usunięcie naruszenia prawa, wydanie zgodnego z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krośnie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Wójta Gminy Korczyna - napisał w uzasadnieniu wezwania Tadeusz Pelczar.

O komentarz w sprawie tego wniosku, nasza redakcja zwróciła się wojewody. Oto odpowiedź:

- 21 lipca 2020 r., po przeprowadzonej konsultacji z komisarzem wyborczym oraz dokonanej analizie, została udzielona zainteresowanemu odpowiedź, w której szczegółowo wyjaśniono podstawy prawne wydania zarządzenia w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów. Wskazano, że brak jest podstaw do zmiany lub wydania nowego zarządzenia w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Wójta Gminy Korczyna - poinformowała Karolina Bogusz, Dyrektor Biura Wojewody.