5 grudnia br. w Korczynie odbyło się uroczyste spotkanie związane z dniem Św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, sekretarz gminy Elżbieta Rak, Kierownik PZDR w Krośnie Anna Rymarowicz, proboszcz parafii Korczyna Edward Sznaj oraz pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Korczynie.

Spotkanie prowadził Prezes Koła Pszczelarzy Marian Pelczar. Referat wprowadzający wygłosił Zbigniew Prajsnar. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, dzieląc się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat roli pszczół w przyrodzie oraz trudnego zawodu pszczelarza.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa produktów pszczelich wykonana przez Jolantę i Krzysztofa Bęben. Eksponaty w postaci sprzętu pszczelarskiego i uli przygotowali pszczelarze z Koła Pszczelarskiego w Korczynie, a wypieki na bazie miodu pszczelego przygotowały panie z KGW w Korczynie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się do Sanktuarium Św. J. S. Pelczara gdzie w intencji wszystkich pszczelarzy odprawiona została msza święta.