Na Starym Cmentarzu w Korczynie odsłonięto w niedzielę 27 listopada obelisk upamiętniający Żydów - mieszkańców Korczyny.
Pamięci Żydów - mieszkańców Korczyny, ich życia, męczeństwa i zagłady w czasie okupacji hitlerowskiej - taki napis znajduje się na obelisku, który w ostatnią niedzielę 27 listopada odsłonięto w Korczynie, na Starym Cmentarzu.

Z inicjatywą powstania obelisku wyszedł społeczny komitet który utworzyli Andrzej Gazda, Jan Stachyrak, Andrzej Bogusław Gazda i Tadeusz Wojnar. - Żydzi mieszkali wśród nas na dobre i złe. Może w chwilach szczęśliwych myśleli, że ta korczyńska ziemia to jest ich ziemia obiecana. Chciałbym wraz z członkami inicjatywy obywatelskiej, żeby dzień dzisiejszy wpisał się w Korczynie jako dzień wyjątkowy. Symbolicznie żegnamy ale i przywracamy pamięć o naszych współmieszkańcach - Żydach - mówił podczas uroczystości Andrzej Gazda.

WIDEO

Uroczystość poprzedziła prelekcja w Gminnym Ośrodku Kultury - Dworze Szeptyckich w Korczynie, którą wygłosiła dr hab. Elżbieta Rączy, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat historii Żydów w starostwie krośnieńskim i Korczynie. Prelekcja była wzbogacona licznymi zdjęciami i opowieściami o życiu Żydów przed drugą wojną światową, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Profesor przytoczyła wiele udokumentowanych przykładów ratowania żydów przez Polaków narażających własne życie, nie unikając tematów drażliwych.

Na zakończenie prelekcji prof. Elżbieta Rączy otrzymała z rąk Wójta Gminy Korczyna Jana Zycha rzeźbę Żyda wykonaną przez Jana Stachyraka.

prof. Elżbieta Rączy otrzymuje rzeźbę Żyda

Jak się szacuje, w starostwie krośnieńskim przed wybuchem II wojny światowej mieszkało około 6700 Żydów. 3600 z nich trafiło do obozów zagłady a 2100 zostało wymordowanych w masowych egzekucjach. Wojnę przeżyło około 60 Żydów. Co najmniej 20 polskich rodzin pomagało żydom w ukrywaniu się.