Wioletta Prajzner nową sekretarz w gminie Korczyna. Na stanowisku sekretarza zastąpiła Elżbietę Rak, która przeszła na emeryturę.
Z dniem 31 marca br. w związku z przejściem na emeryturę swoją pracę na stanowisku sekretarza gminy zakończyła Elżbieta Rak. Od początku swojej kariery zawodowej, (od roku 1972) związana z Urzędem Gminy w Korczynie, w którym pracowała na różnych stanowiskach, m.in.: referenta rolnego, inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, kierownika referatu społeczno administracyjnego i ogólnego, inspektora ds. obsługi organów gminy oraz - od 2002 roku na stanowisku sekretarza gminy. Od września 1999 pełniła też funkcję urzędnika wyborczego na terenie gminy Korczyna.
Wiele wzruszenia towarzyszyło słowom podziękowania, jakie wypowiedział w imieniu radnych gminy Przewodniczący Rady Władysław Pelczar podczas sesji Rady Gminy w dniu 29 marca br.

Jan Zych i Elżbieta RakJan Zych i Elżbieta Rak

Jan Zych - wójt gminy Korczyna podczas spotkania z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, w swym podziękowaniu dla Elżbiety Rak powiedział: - Jestem przekonany, że towarzyszy Pani satysfakcja z zawodowych dokonań i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Przed Panią nowe wyzwania - doskonały czas na urzeczywistnienie tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom urzędnika samorządowego. Życzę Pani pogody ducha, twórczej aktywności potrzebnej do realizacji swoich planów i zamierzeń, a przede wszystkim dobrego zdrowia.

Na stanowisku sekretarza gminy Elżbietę Rak zastąpiła Wioletta Prajzner. Mieszkanka Korczyny, zamężna, ma dwóch synów. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentką Wyższej Szkoły Prawa i Administarcji w Przemyślu - kierunek administracyjno - prawny. Od 2006 roku pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Korczynie.