W czwartek pod nadzorem strażaków z Korczyny spłonęło 38 rodzin pszczelich. Nie była to łatwa decyzja, ale konieczna - pszczoły były zainfekowane zgnilcem amerykańskim.
Zgnilec amerykański to jedna z najgroźniejszych chorób bakteryjnych pszczół, w Polsce podlega obowiązkowi zwalczania na mocy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Niestety jest obecnie niemożliwa do wyleczenia i powoduje bardzo duże straty w pasiekach. Unia Europejska zakazała stosowania w leczeniu antybiotyków - sulfonamidów, które mogą później utrzymywać się w produktach pszczelich przez kilka lat.

palenie uli

To właśnie zgnilec amerykański (zgnilec złośliwy) zaatakował jedną z dużych pasiek w Korczynie. Podjęto bardzo drastyczną ale jedyną możliwą decyzję - 38 rodzin pszczelich w pawilonie zostało spalonych. Wcześniej pszczoły uśmiercono za pomocą siarki. Całą operację nadzorowali strażacy z Korczyny aby ogień nie zagroził pobliskiemu lasowi. Po spaleniu, tlące się pozostałości zostały ugaszone.

Zgnilec amerykański palenie pasiek

Na zbudowanie nowego pawilonu dla pszczół, hodowca z Korczyny musi jeszcze poczekać. Na szczęście choroba w żaden sposób nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi a pszczelarz otrzyma odszkodowanie za spaloną pasiekę.