W dniach: 7 - 12 maja w Korczynie przebywała grupa dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa na Ukrainie, łącznie 12 osób.
Pobyt zorganizowany został w ramach współpracy pomiędzy samorządami gminy Korczyna i miasta Czortków. Współpraca ta trwa nieprzerwanie od roku 2004.

niepełnosprawni z Ukrainy

Jednym z założeń, na podstawie których zapraszane są dzieci z Czortkowa do Polski jest to, aby umożliwić przyjazd do naszego kraju osobom z grona Polaków mieszkających na Ukrainie, które nigdy dotąd w Polsce nie były.
Z ramienia gminy Korczyna organizacją pobytu grupy ukraińskiej w Polsce zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Pobyt sfinansowany został przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, Gminę Korczyna, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Wsparcia udzielili także Samodzielny Niepubliczny ZOZ „AMIKUS” w Korczynie, Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Muzeum Zamkowe KAMIENIEC, Kustosz Sanktuarium Św. J.S. Pelczara w Korczynie, Fabryka Czekolady w Korczynie i Uzdrowisko Iwonicz S.A.

W trakcie pobytu grupa miała okazję odwiedzić: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Muzeum Zamkowe KAMIENIEC, zwiedzić najciekawsze zakątki gminy Korczyna, Fabrykę Czekolady w Korczynie, park trampolin i basen w Krośnie, Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

niepełnosprawni z Ukrainy

Podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie gości z Ukrainy przyjął Stanisław Kruczek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Gościom z Ukrainy towarzyszyli ponadto: Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna oraz Marek Ćwiąkała - Dyrektor Biura PSST w Rzeszowie.

niepełnosprawni z Ukrainy

Wójt Gminy Korczyna Jan Zych podczas spotkania podsumowującego wizytę gości z Czortkowa wyraził nadzieję na kontynuowanie wizyt osób niepełnosprawnych w Korczynie w przyszłości..

Udostępnij ten artykuł znajomym: