W powiecie krośnieńskim wyremontowano kolejne dwie drogi - w Korczynie i Głowience.
23 sierpnia oficjalnie odebrano inwestycję w ciągu drogi powiatowej Korczyna - Kombornia - Jabłonica Polska. W ramach zadania w Korczynie została wykonana nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na odcinku 85 mb. Koszt inwestycji wyniósł 63 285 zł.

droga w Głowience

Z kolei na drodze Krosno - Rogi - Iwonicz w miejscowości Głowienka przebudowano 350 m odcinek. Stanowi ona łącznik z miastem Krosnem oraz połączenie z drogą krajową nr 19. Zakres prac obejmował m.in. regulację studzienek kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy i wykonanie nowej nawierzchni. Wartość zadania to ponad 144 tys. zł.

Środki na przebudowę dróg pochodziły w całości z budżetu powiatu. Wykonawcą prac był Rejon Budowy Dróg i Mostów Krosno.
Udostępnij ten artykuł znajomym: