W niedzielę 11 maja w Iskrzyni (gmina Korczyna), odbyło się otwarcie nowego budynku klubu piłkarskiego LKS Iskra Iskrzynia. Uroczystości zbiegły się z 10-tą rocznicą reaktywacji klubu. Zobacz zdjęcia i film.
Jako oficjalną datę powstania klubu LKS Iskra Iskrzynia przyjmuje się lata 1946-1949 (nie ma pewności co do dokładnej daty powstania). Wtedy to obok innych zespołów powstał klub LZS Iskra Iskrzynia odnoszący w kolejnych latach sukcesy w klasie C i B.

Niestety z powodu przebudowy drogi i mostu pod koniec lat 60-tych został zajęty stadion i Iskra zniknęła z piłkarskiej mapy Podkarpacia na prawie 40 lat. Pierwsze działania po tej ponad 40-letniej sportowej nieobecności podjęliśmy 13 czerwca 2004 roku. W tym dniu w Domu Ludowym w Iskrzyni odbyło się zebranie, którego celem było reaktywowanie Ludowego Klubu Sportowego Iskra Iskrzynia. Podjęliśmy niemal natychmiast działania zmierzające do zlokalizowania i przygotowania stadionu, niestety napotkaliśmy na swojej drodze sporo przeszkód, kolejne lokalizacje miedzy innymi w okolicy starego stadionu, obok ław oraz obok potocznie nazywanej "energetyki" okazywały się niemożliwe do zrealizowania - mówił Jacek Pinkowicz, prezes Iskry Iskrzynia.

Iskra Iskrzynia

Dopiero deklaracja sprzedaży ziemi przez Czesława Boczara oraz innych właścicieli: Kazimiery Kłapkowskiej oraz Romana Prugara pozwoliła zlokalizować stadion w obecnym miejscu.
Po 6 latach od reaktywacji w sezonie 2010/2011 zgłosiliśmy drużynę seniorów do rozgrywek a w sezonie 2011/2012 posiadaliśmy już dwie drużyny ponieważ udało się skompletować ekipę juniorów - mówił Jacek Pinkowicz.

Przecięcia wstęgi i otwarcia budynku klubowego dokonali Dariusz Sobieraj - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna. Budynek i stadion poświęcił ks. proboszcz Krzysztof Kwieciński.Na wniosek klubu Iskra Iskrzynia popartego przez OZPN Krosno, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej odznaczył odznakami "Zasłużony dla Podkarpackiego ZPN" działaczy i osoby zaangażowane w krzewienie sportu, odznaki wręczyli Tadeusz Kulik - wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i Bogusław Szczurek - sekretarz Podkarpackiego ZPN.

Srebrną odznaką zostali odznaczeni:
Jan Zych
Janusz Pojnar
Jacek Pinkowicz
Jerzy Haręzga
Ryszard Filar
Roman Pelczar
Zbigniew Pojnar
Stanisław Liput
Kazimierz Chrobak

Iskra Iskrzynia


Brązową odznaką zostali odznaczeni:
Marek Gonet
Zenon Wronowski
Jacek Inglot
Robert Tasz