Powiat Krośnieński zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Haczów – Trześniów w miejscowości Iskrzynia.
Powiat Krośnieński zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Haczów – Trześniów w miejscowości Iskrzynia.

Oficjalne oddanie dogi z poświęceniem i z symbolicznym przecięciem wstęgi odbyło się 9 października br. w obecności przedstawicieli władz powiatu krośnieńskiego, gminy Korczyna i gminy Haczów, radnych oraz mieszkańców. Modlitwę w intencji wszystkich użytkowników drogi odmówił ks. proboszcz Krzysztof Kwieciński.

Podsumowując zakres prac starosta Jan Juszczak podkreślił, że droga ta została wyremontowana, aby komunikować dwie gminy Korczynę i Haczów oraz dwa powiaty krośnieński i brzozowski. – O tę drogę zabiegali od wielu lat mieszkańcy Iskrzyni, jak również wójt gminy Korczyna, ale przede wszystkim wicestarosta Adolf Kasprzyk - przypomniał starosta. W związku z tym, że koszty które szacowaliśmy, potrzebne do realizacji tego zadania przewyższały możliwości budżetowe Powiatu, wystąpiliśmy do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i pozytywnie przebrnęliśmy przez procedurę naboru uzyskując dofinansowanie. Wartość zadania oszacowano na kwotę ponad 2,5 mln zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy 50 % udział. Również gmina Korczyna wsparła zadanie kwotą 300 tys. zł. Powiat wyasygnował ze swojego budżetu blisko 1 mln zł. I za tę kwotę zrealizowaliśmy duże zadanie, które mamy nadzieję będzie służyło zarówno zmotoryzowanym jak i pieszym. Zrealizowana inwestycja to przebudowana droga na odcinku około 1500 m, wybudowano ponad 1400 m nowego chodnika, powstały zabezpieczenia dla pieszych na długości 240 m i ponad 500 m barier ochronnych.

budowa drogi w Iskrzyni

Zakres prac obejmował ponadto: przebudowę skrzyżowań z ulicą Ogrodową oraz ulicą Morawską, budowę kanalizacji deszczowej, zatoki autobusowej, wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi oraz budowę barier energochłonnych.
Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania inwestycji. Wójtowi gminy Korczyna Janowi Zychowi oraz przewodniczącemu Rady Gminy Władysławowi Pelczarowi za dofinansowanie zadania, wykonawcy Rejonowi Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru. Szczególne słowa podziękowania skierował do współpracowników ze Starostwa.

Głos zabrali także obecni na otwarciu wójt Korczyny Jan Zych oraz wójt Haczowa Stanisław Jakiel, którzy w imieniu mieszkańców swoich gmin podziękowali Staroście i Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego za wykonanie długo oczekiwanej i ważnej inwestycji dla okolicznych mieszkańców, która podniesie bezpieczeństwo i komfort jazdy.