O 4200 zł zmalało miesięcznie wynagrodzenie Wójta Gminy Korczyna Jana Zycha. Decyzję o tak drastycznej obniżce podjęli radni na III sesji.
W ostatniej kadencji Wójt Gminy Korczyna Jan Zych zarabiał miesięcznie 9240 zł brutto.

Radni PiS mają większość w radzie gminy podczas ostatniej sesji zdecydowali, że wynagrodzenie wójta będzie mniejsze o 4200 zł czyli będzie wynosiło 5040 zł (wynagrodzenie zasadnicze 3700 zł, dodatek funkcyjny 500 zł, dodatek specjalny 840 zł tj. 20 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szczygieł uzasadniając propozycję zmian w zaproponowanej uchwale (pozostawiającej wynagrodzenie wójta na tym samym poziomie) podkreślił, że zaproponowane stawki mają przede wszystkim mieć charakter motywacyjny. Na takie uzasadnienie część radnych wybuchła śmiechem.- Zatrudnienie musi się wiązać z motywacją do pracy. Jeżeli pojawia się ocena pracy pracownika to wtedy jest możliwość korekty w górę. Wg propozycji przedłożonej w pierwotnym projekcie nie było możliwości podniesienia pensji wójtowi. Podstawowe narzędzie, które służy do motywowania do lepszej pracy zostało wyłączone - uzasadniał dalej Piotr Szczygieł.

Ripostował mu radny Pelczar Władysław. Tu wcale nie chodzi oto, żeby Pan zachował jakieś szanse motywowania dla wójta. Uważam, z całym przekonaniem to mówię, że robi Pan to z czystej zawiści, złości niczym nie uzasadnionej. Wójt przedstawia swoją osobowością wielkie kompetencje, znajomość tematu i za nim stoją zadania, które zostały wykonane w minionych kadencjach. Zwrócił także się do radnych Prawa i Sprawiedliwości. - Niech ta sprawiedliwość triumfuje i pozwolicie na to, żeby nasz wójt otrzymał godną pensję za swoją pracę. Jego nie trzeba motywować i Wy o tym dobrze wiecie bo on będzie pracował na cały gaz. Jest to praca 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu o czym jak będziecie Panowie dłużej pracować w radzie szybko się przekonacie.

Jan Zych stał się najmniej zarabiającym wójtem w powiecie i jednym z najmniej zarabiających wójtów w województwie.