Czarnorzeki / Korczyna. Szlak rowerowy, wieże widokowe i drewniana altana powstaną w ramach projektu przygotowanego przez gminę Korczyna i partnerskie miasto Stropkov na Słowacji.
Gmina Korczyna wspólnie z partnerami słowackimi planuje wytyczyć ponad 34 km szlak rowerowo - turystyczny wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Ma to być m.in. blisko trzynastometrowa wieża widokowa z zadaszonym tarasem w Czarnorzekach oraz wieża widokowa i drewniana altana w Stropkovie. Obiekty te doskonale wpiszą się w istniejącą sieć atrakcji turystycznych na terenie Pogórza Karpackiego i z pewnością przyciągną turystów. W ramach projektu ma powstać także aplikacja mobilna napisana w trzech językach, (po polsku, słowacku i angielsku), dzięki której turyści będą dysponowali mobilną bazą danych o najciekawszych miejscach okolic Korczyny i Stropkova. W ramach projektu odbędą się także polsko - słowackie wydarzenia kulturalne i sportowo - rekreacyjne po obu stronach granicy.

Całkowita wartość projektu wynosi 441 108,14 euro, z czego 85% wydatków pokryta zostanie ze środków Unii Europejskiej.

11 grudnia 2018 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmianę programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja. Zmiana polega na zwiększeniu budżetu programu o 23,6 mln euro. Fundusze te zostaną wykorzystane na dofinansowanie kilkunastu projektów polsko-słowackiego programu - w tym projektu Gminy Korczyna, jako partnera wiodącego. Podpisanie stosownej umowy zgodnie z zapowiedzią Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie nastąpi w I kwartale 2019 roku.