Uprawomocniło się postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie nieważności wyborów Wójta Gminy Korczyna. Tym samym wygasł mandat wójta gminy, przeprowadzone zostaną ponowne wybory a do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, jego funkcję będzie pełniła osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
W poniedziałek 5 sierpnia Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wydała zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Wójta Gminy Korczyna. Jest to efekt uprawomocnienia się postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie nieważności wyborów Wójta Gminy Korczyna. Postanowienie zostało podtrzymane prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Wojewoda zarządziła jednocześnie wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Jana Zycha. Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, jego funkcję będzie pełniła osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Ponowne wybory odbędą się w obwodowych komisjach wyborczych nr 1 i 2 w Korczynie, nr 6 w Iskrzyni, nr 7 w Komborni i nr 9 w Węglówce. Rozpoczną się od ponownego przeliczenia kart do głosowania i oddanych głosów z 4 listopada ubiegłego roku. Zajmą się tym 8 września powołane na nowo Obwodowe Komisje Wyborcze.

Czytaj również: Wybory Wójta Gminy Korczyna unieważnione