Ryszard Zamojcin objął funkcję komisarza gminy Korczyna. Będzie kierował urzędem do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.
Od środy 21 sierpnia funkcję komisarza gminy Korczyna, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, objąć Ryszard Zamojcin.

Komisarzowi przysługują wszelkie kompetencje i uprawnienia wójta jako organu gminy. Swoją funkcję będzie pełnił do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Mandat dotychczasowego wójta Jana Zycha wygasł 5 sierpnia w wyniku uprawomocnienia się postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie nieważności wyborów Wójta Gminy Korczyna. Postanowienie zostało podtrzymane prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Ponowne wybory w pięciu obwodach (rozpoczną się od ponownego przeliczenia kart do głosowania i oddanych głosów z 4 listopada ubiegłego roku) odbędą się 8 września.

Niewiele wiemy o komisarzu. Niestety nie znalazł czasu na spotkanie z nami. W rozmowie telefonicznej stwierdził, iż jest bardzo zajęty a na rozmowę może umówić w przyszłym tygodniu.