27 marca, w wieku 94 lat zmarł ks. infułat Julian Pudło. Przez wiele lat był proboszczem Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.
Ksiądz Julian Pudło urodził się w Korczynie w 1926 r. w wielodzietnej rodzinie. Ojciec był rzemieślnikiem a mama zajmowała się domem, opieką nad dziećmi i pracą na roli. W 1939 r. zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił naukę w wybranej szkole. Po jej zakończeniu rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum od klasy III, gdyż zaliczono mu naukę konspiracyjną i w szkole handlowej w Krośnie.

Egzamin dojrzałości zdał w 1948. Była to przepustka na studia. Rozpoczął je w 1949 r. w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia prezbiteriatu otrzymał w 1953 r. z rąk księdza biskupa Franciszka Bardy i trafił jako wikariusz do parafii w Przybyszówce. Rok później został przeniesiony do Brzozowa, gdzie pełnił posługę duszpasterską. Najpierw jako wikariusz i katecheta a w latach 1967-2001 był proboszczem Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Nominacja na proboszcza nie została jednak od razu zatwierdzona przez władze administracyjno-partyjne i oficjalnie występował jako administrator parafii. Rzeczywistym proboszczem parafii został dopiero w 1973 r. W trakcie pracy duszpasterskiej dał się poznać jako kapłan wykazujący troskę o wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, organizował uroczystości patriotyczne, za co był wielokrotnie szykanowany. Dzięki jego zaangażowaniu udało się odrestaurować zabytkową brzozowską kolegiatę.

Po zakończeniu posługi proboszcza został w Brzozowie jako ksiądz senior.

- Zasługi duszpasterskie brzozowskiego kapłana zostały uhonorowane nadaniem mu tytułu protonotariusza apostolskiego nadliczbowego. Nominację przyznającą infułaturę podpisał 22 listopada 1999 r. w Rzymie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej abp Angelo kard. Sodano, a ogłosił w Wielki Czwartek 20 kwietnia 2000 r. w Przemyślu metropolita przemyski abp Józef Michalik - pisał w biogramie ks. infułata dr. Mariusz Kaznowski.

Za swoją posługę był honorowany również świeckimi wyróżnieniami. Między innymi w 1993 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Brzozowa, został też "Indywidualnością w regionie brzozowskim" w 1995 i 2002 r., a w roku 2011 "Zasłużonym dla Powiatu Brzozowskiego". Uhonorowany został też Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem "Zasłużony dla NSZZ Solidarność".