Jan Zych uważa, że nie ma możliwości należytego przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Apel wystosował do Komisarza Wyborczego w Krośnie.
Wójt Gminy Korczyna oświadczył, iż w związku z istniejącą i pogłębiającą się epidemią koronawirusa, a także obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii, nie ma możliwości należytego przygotowania i przeprowadzenia wyborów 10 maja 2020 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla osób odpowiadających za organizację procesu wyborczego.

- Do 10 maja pozostało sporo czasu i sytuacja może ulec zmianie, ale pamiętajmy, że przygotowania do wyborów, które prowadzą samorządy, zaczynają się dużo wcześniej. Członkowie komisji organizują posiedzenia komisji obwodowych, urzędnicy wyborczy prowadzą szkolenia, urząd gminy przyjmuje dokumenty itd. Moim zdaniem zadania te są obecnie niemożliwe do zrealizowania, jeśli chcemy stosować się do zasad bezpieczeństwa, które zostały w ostatnim czasie wprowadzone. Nie możemy ryzykować zdrowia i życia ludzi - tłumaczy wójt Jan Zych.

Jak podkreśla, wymóg zakupu środków ochrony osobistej dla członków komisji, czy też jednorazowych długopisów dla wyborców może nie wystarczyć do ochrony zdrowia i życia zarówno członków komisji, jak i innych uczestników procesu wyborczego. Dużym problemem może być również fakt że 5 z 10 z lokali wyborczych, które znajdują się na terenie gminy Korczyna jest zlokalizowana w szkołach. Nie wyobraża sobie, aby na drugi dzień po zorganizowanym głosowaniu, bez jakiejkolwiek dezynfekcji do tych placówek mogli wrócić uczniowie.

- Zorganizowanie wyborów samorządowych we Francji powinno być dla rządzących wystarczającym przykładem, w którym środki ochrony osobistej oraz odstępy między głosującymi nie wystarczyły, aby zapobiec ryzyku zakażenia. Jeśli nie ma obowiązujących podstaw prawnych do przełożenia procesu wyborczego, to wprowadzenie stanu nadzwyczajnego stanowiłoby taką przesłankę - dodaje wójt Korczyny.

Jan Zych zwrócił się do Komisarza Wyborczego w Krośnie z apelem o przedstawienie stanowiska Gminy Korczyna do Państwowej Komisji Wyborczej.