Zamiast narażać się na mandat, miłośnicy niezwykłych skał w Czarnorzekach mogą przejść szlakami pieszo lub skorzystać z parkingów. Są naprawdę bardzo blisko. Zobacz film.
W każdy weekend, przy sprzyjającej pogodzie, ruch turystyczny w Czarnorzekach jest bardzo duży. Wiele osób chcących zwiedzić Rezerwat Przyrody "Prządki" często korzystają z miejsc parkingowych zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Krosno-Lutcza. Jest ich bardzo mało, więc kierowcy parkują "gdzie popadnie", często tuż pod znakami "zakaz parkowania", wzdłuż krętej drogi.

Jak tłumaczy Jan Zych, wójt gminy Korczyna, w rejonie wejścia do rezerwatu, na zakręcie drogi wojewódzkiej, której gmina nie jest zarządcą, nie da się zlokalizować nowego parkingu. Jadąc od strony Korczyny, prawa strona drogi graniczy bezpośrednio z rezerwatem. Po lewej znajduje się stroma skarpa oraz stanowiska archeologiczne, przez które prowadzą szlaki i ścieżki turystyczne.

Dla zmotoryzowanych turystów przygotowane zostały jednak bezpieczne rozwiązania. Do ich dyspozycji są dwa parkingi.

Ich lokalizację prezentujemy w filmie:Najlepszą baza wypadową dla wycieczek pieszych jest centralny parking w Czarnorzekach. Jadąc od strony Lutczy należy skręcić w prawo i przejechać około 1300 metrów drogą powiatową. Pojemny parking mieści się naprzeciwko kościoła rzymskokatolickiego pw. Przemienienia Pańskiego. Do Rezerwatu Prządki prowadzi do niego czarny szlak turystyczny, a przejście z parkingu do rezerwatu zajmuje zaledwie około 10 minut. W miejscu postojowym przy wejściu do rezerwatu od strony drogi wojewódzkiej zainstalowana jest tablica informacyjna, jak trafić na parking centralny.

Parking przy domu ludowym w Czarnorzekach
Parking przy domu ludowym w Czarnorzekach

Drugim parkingiem przygotowanym dla turysty zmotoryzowanego jest parking przy domu ludowym w Czarnorzekach, około 470 m od wejścia do rezerwatu. Dotychczas przemieszczanie się z niego w kierunku "Prządek" było utrudnione, gdyż parking położony jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej.

- Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Czarnorzek oraz turystów wybudowany zostanie nowy chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej. 13 maja br. podpisana została umowa między samorządem województwa podkarpackiego a gminą Korczyna na realizację I etapu powyższego zadania. Wybudowane zostanie 357 metrów nowego chodnika. Wartość zadania wynosi 386 000 zł. Udział gminy wyniesie 216 000 zł. Prace wykonane zostaną do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że nowa inwestycja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów - mówi wójt Jan Zych.

Tablica przy parkingu przy Prządkach
Przy parkingu obok wejścia do rezerwatu znajduje się tablica wskazująca parking

Jak dodaje wójt gminy Korczyna, jeśli będzie zachodziła taka konieczność, to w porozumieniu z zarządcami dróg, zostaną umieszczone tablice informujące o wyznaczonych miejscach do parkowania.

Z koli turyści, którzy dłużej lubią pospacerować, mogą pozostawić samochód w Korczynie, w Komborni, czy Krasnej, a później pieszo przejść ścieżkami i szlakami. W najbliższym czasie podjęte zostaną działania mające na celu wytyczenie dojść pieszych, prowadzących przez miejscowości trasami atrakcyjnymi widokowo, przyrodniczo i historycznie.

parking przy Prządkach
Niewielki parking przy wejściu do rezerwatu Prządki od strony drogi wojewódzkiej 991

Można też skorzystać ze szlaków już przygotowanych. Przykładowo z centrum Korczyny do zamku Kamieniec prowadzi ciekawa i atrakcyjna ścieżka im. Prof. Grochmala wzdłuż potoku Morcinek (wejście na ścieżkę przy ul. Dolińskiej). Przejście nią zajmuje ok. 40 minut i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Spod zamku, w stronę „Prządek” i dalej, na wieżę radiowo-telewizyjną można dojść czarnym szlakiem pieszym, po drodze odwiedzając atrakcje w postaci grodziska wczesnośredniowiecznego „Sokolec” oraz cmentarzyska kurhanowego. Przejście całej trasy z Korczyny do rezerwatu w spokojnym tempie nie zajmuje więcej niż półtorej godziny.