Sprawdzamy, czy można jeździć na rowerze w czasie obostrzeń i epidemii koronawirusa.
Zakazu nie ma, ale wycieczka rowerowa może zostać zinterpretowana jako wyjście z domu bez potrzeby.