Blisko 775 tys. zł kosztowała przebudowa ulicy Północnej w Krościenku Wyżnym.
Inwestycję sfinansowali po połowie Powiat Krośnieński i gmina Krościenko Wyżne.
9 lipca br. dokonano oficjalnego odbioru drogi w obecności starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, dyrektora – etatowego członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara, wójta gminy Jana Omachla, inspektora nadzoru Stefana Cwynara i przedstawicieli wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Droga wymagała kapitalnego remontu. Stan jezdni, z licznymi przełomami i wyrwami, zagrażał bezpieczeństwu jej użytkowników. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej (dwie warstwy) na długości 2830 m, regulację studzienek, wykonanie nawierzchni na zjazdach i uzupełnienie poboczy.

- Przebudowa ulicy Północnej była możliwa dzięki otwartości i deklaracji wójta gminy Jana Omachla, który bardzo zaangażował się w to przedsięwzięcie – przyznał starosta Jan Juszczak. Jest to ważny ciąg komunikacyjny, łączący dwie gminy, Krościenko Wyżne i Korczynę. Stanowi łącznik z drogą międzynarodową Nr 9 Radom – Barwinek.
Bez współdziałania z samorządem gminy i partycypowania w kosztach, na pewno zadania nie udałoby się zrealizować tylko ze środków budżetu powiatu
– dodał.

Starosta podziękował również wykonawcy za sprawne przeprowadzenie robót, inspektorowi nadzoru za elastyczność w podejściu do problemów oraz swoim współpracownikom, dyrektorowi Janowi Pelczarowi i Januszowi Zajdlowi.
Wójt gminy Krościenko Wyżne dziękując za inwestycję, ze swej strony zadeklarował dalszą chęć współpracy przy realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.