W Krościenku Wyżnym odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. Było tradycyjne połamanie się opłatkiem, życzenia i kolędy.
Od 12 lat w gminie Krościenko Wyżne organizowane jest spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych mieszkańców. Tegoroczne odbyło się w środę 19 grudnia a organizatorami byli Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym. Do pomocy włączyli się tradycyjnie strażacy organizując dowóz.

Spotkanie Wigilijne w Krościenku Wyżnym

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Pustyn i Krościenka Wyżnego oraz zaproszeni goście, wśród nich Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Wójt Gminy Mateusz Liput, którzy złożyli zebranym świąteczne życzenia, a także m.in. Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne Krzysztof Podkul, Zastępca Wójta Jan Omachel i Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie nadkom. Joanna Kędra.

rozpalenie betlejemskiego światełka pokoju

Przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej proboszczowie parafii w Krościenku Wyżnym i Pustynach odmówili modlitwę i odczytali fragmenty Pisma Świętego. Wcześniej harcerze przekazali wójtowi gminy Betlejemskie Światło Pokoju przywiezione z Zakopanego, które zostało rozpalone na wigilijnych stołach.

WIDEO
Spotkanie Wigilijne poprowadziła Lucyna Liput Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym a jasełka bożonarodzeniowe przedstawiła młodzież z kółka teatralnego ze szkoły podstawowej pod opieką Katarzyny Marszałek.

część artystyczna

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Krościenka Wyżnego: