Konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka rozpoczął tegoroczny IX Powiatowy Festiwal Świąt Bożego Narodzenia, który odbył się w Krościenku Wyżnym.
Tegoroczny IX Powiatowy Festiwal Świąt Bożego Narodzenia rozpoczął konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gminę Krościenko Wyżne.

W świątecznej scenerii Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym, 4 stycznia 2019 r., zaprezentowało się pięć zespołów ze szkół podstawowych: Zespół Teatralny "Wesoła Gromada" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym, Zespół Teatralny "Mali Artyści" ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich, Koło Teatralne z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym, Zespół Teatralny przy Szkole Podstawowej w Sieniawie i Szkolne Kółko Teatralne przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu.

Wszystkie grupy były doskonale przygotowane. Obok wydarzeń związanych z historią Narodzenia Pańskiego przedstawionych w różnorodny sposób i w różnej formie – nawiązując zarówno do czasów współczesnych jak i historii, młodzi aktorzy śpiewali i recytowali.

Jury w składzie: Aleksandra Żółkoś z Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli, wójt gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput, ks. prałat Krzysztof Pastuszak, dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek i Grażyna Ostrowska ze Starostwa Powiatowego w Krośnie oceniało m.in. kulturę słowa, grę aktorów, dostarczanie doznań religijnych i artystycznych oraz scenografię.

Jasełka Krościenko Wyżne

Jasełka, to także doskonała okazja do zaprezentowania dorobku szkół z terenu powiatu, kultywowanie pięknej tradycji, integracja środowisk szkolnych oraz doskonała zabawa. Trud pracy zespołów został doceniony, a prezentacje wysoko ocenione. Nagrody w postaci pamiątkowych dekoracji świątecznych, książek, maskotek i słodyczy wraz z gratulacjami i podziękowania przekazali wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, wójt gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kenar i radny powiatu Marek Aftanas.

Podsumowując spotkanie wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, powiedział –Przyjechaliśmy do Krościenka Wyżnego, ażeby pokłonić się Waszym talentom, które zechcieliście nam zaprezentować. W mieniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego chciałem Państwu serdecznie podziękować za bezmiar wysiłku, poświęcenia, za to, że przygotowaliście młodych artystów do występów i że odpowiedzieliście pozytywnie na nasze zaproszenie. Wam drodzy artyści życzę, ażebyście wspaniale rozwijali swoje zainteresowania. Nie tylko artystyczne i muzyczne, ale także naukowe i sportowe. Abyście w dalszym ciągu rozwijali się dla dobra swojego i swoich rodziców. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy. Zarówno gmina Krościenko Wyżne jak i Powiat Krośnieński organizują wiele przedsięwzięć w których możecie uczestniczyć.

Słowa podziękowania skierował także na ręce wójta gminy Mateusza Liputa, członków jury oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Wyniki Konkursu:
Kat. SP klasy I – III
I m. - Zespół Teatralny „Wesoła Gromada” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym

Kat. SP klasy IV – V
I m. – Szkolne Kółko Teatralne przy Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
II m. – Koło Teatralne z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym
III m. – Zespół Teatralny „Mali Artyści” ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich
III m. – Zespół Teatralny przy Szkole Podstawowej w Sieniawie