Już po raz 22. Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" z Krościenka Wyżnego zorganizowało koncert kolęd. W tym roku odbył się 19 stycznia w sali domu ludowego.
Pomysł na organizowanie koncertu kolęd zrodził się niedługo po założeniu Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina". Wystąpił z nim nieżyjący już, były proboszcz parafii w Krościenku Wyżnym ks. prałat Jan Szpunar, który był również w zarządzie stowarzyszenia.

- Zaproponował, żebyśmy sobie wspólnie wszyscy pokolędowali. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w sali teatralnej szkoły podstawowej. Sala okazała się za ciasna, a na scenie wystąpiło wówczas 60 wykonawców - wspomina Edward Marszałek, prezes "Dębiny".

Kolędy w Krościenku Wyżnym

Od kilkunastu lat koncerty odbywają się w domu ludowym i cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród wykonawców jak i publiczności. Tradycyjnie już sala jest użyczana przez wójta bezpłatnie. Na scenie występuje rokrocznie około 200 wykonawców. - Bardzo ważne jest, że mogą się zaprezentować zarówno znani już w Krościenku artyści, jak i osoby, które niejednokrotnie są po raz pierwszy na scenie. Tutaj śpiewa się od przedszkola aż do Klubu Seniora - mówi Edward Marszałek.

Jak dodaje prezes "Dębiny", od wielu lat, praktycznie cały ciężar organizacyjny brał na siebie Jan Omachel. W tym roku koncert, który prowadzili Marta Sawicka i Edward Marszałek, rozpoczął się występem Gminnej Orkiestry Dętej z Krościenka Wyżnego pod kierunkiem Macieja Filara, która uczestniczy w tej imprezie od samego początku. Na scenie zaprezentował się również zespół muzyczny "Song" ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, uczniowie z klas I, IV, V, VIII tej szkoły, grupa "Biedronki" z Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, 8 Drużyna Harcerska "Ventus" im. Szarych Szeregów w Krościenku Wyżnym, połączone siły Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora z Krościenka Wyżnego, zespół "Szar-π-Druty".

Kolędy w Krościenku Wyżnym

W tym roku gościnnie wystąpił zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zakopanem. Jej dyrektorem jest Krościeniak - Władysław Filar, jednocześnie "Honorowy Siekiernik".

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, koncert kolęd zakończył występ kapeli ludowej "Krościeniacy". Podczas spotkania można było nabyć wydawnictwa Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina", w tym "Przepisy Pani Luśki".