Sześciu studentów studiów dziennych i trzech studiów zaocznych otrzymało Certyfikaty informatyczne w ramach IT Academy Microsoft.
W dniu 23 lutego na pierwszym roku kierunku mechanika i budowa maszyn w budynku PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie przy ul Kazimierza Wielkiego wręczono Certyfikaty informatyczne w ramach IT Academy Microsoft.
Studenci pierwszego roku na kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskali nowe kompetencje informatyczne potwierdzone Certyfikatami w ramach IT Academy Microsoft.

studenci PWSZ

Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Na szczególne wyróżnienie zasługują prace Pani Angeliki Zagórskiej za projekt związany z lotnictwem oraz projekty Kamila Gronka, Wojciecha Radło czy Dariusza Czechowskiego związane
z mechaniką, urządzeniami, maszynami, procesami technologicznymi.

studenci PWSZ

Studenci uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, na których wykonywali projekty informatyczne.
Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.

studenci PWSZ

Niniejsze certyfikaty wręczyła Pani Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr Agnieszka Woźniak oraz Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie Pan mgr Robert Rajs.

Nagrodzeni studenci - studia stacjonarne: Kamil Gronek, Angelika Zagórska, Wojciech Radło, Sebastian Uram, Daniel Panek, Michał Gumienny.
Nagrodzeni studenci - studia niestacjonarne: Maciej Bochnia, Dariusz Czechowski, Patryk Bałuka.