W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji 'Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem', w komendach Policji, sądach i prokuraturach trwają dyżury. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.
Gospodarzem inicjatywy "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw. Dyżury pełnione są w tzw. punktach konsultacyjnych. W tych wytypowanych miejscach usługi świadczyć będą m.in. prawnicy, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, a także przedstawiciele instytucji pomocowych.

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

W Rzeszowie dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Leszczyńskiego 3.

Również w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie osoby pokrzywdzone przestępstwem, potrzebujące informacji, skorzystać będą mogły z porad policjantów wydziału prewencji, w dniach od 24 lutego do 1 marca, w godzinach pracy wydziału (7.30 -15.30).

Listę ośrodków biorących udział w kampanii i ich adresy znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.