W piątek 6 września w Starostwie Powiatowym w Krośnie podpisano umowy w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych i ogólnopolskiego programu wsparcia dla OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, poseł Piotr Babinetz, Starosta Krośnieński Jan Pelczar, Komendant Miejski PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak, Burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik oraz prezesi jednostek OSP z terenu powiatu krośnieńskiego i jasielskiego.

dofinansowanie z WFOŚiGW

W ramach dwóch programów wsparcia, 12 jednostek OSP z naszego terenu otrzymało dotacje na zakup nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii. W tym jednostka OSP Męcinka otrzymała dofinansowanie za zakup lekkiego samochodu ratowniczego. Wnioski dotyczyły główne zakupu mundurów bojowych, butów, aparatów tlenowych i rękawów wodnych.

dofinansowanie z WFOŚiGW

W skali całego województwa dofinansowanie otrzymało ponad 200 jednostek.