Od kilku dni na terenie Krosna i powiatu odbywają się ćwiczenia obronne i próbne ewakuacje instytucji, urzędów i szkół.
Celem takich ćwiczeń jest m.in. sprawdzenie stanu przygotowania pracowników na wypadek sytuacji kryzysowych i sprawdzenie współdziałania policji, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego w obliczu zagrożenia. W celu urealnienia trudnych warunków ewakuacji, odbywają się one w godzinach pracy. Samorządy mają obowiązek przeprowadzać takie ćwiczenia raz na trzy lata.

Fotorelacja z ćwiczeń w Iwoniczu-Zdroju: