Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że najwyższa emerytura wypłacana przez oddział w Jaśle to ponad 11,4 tys. zł, najniższa 5,08 zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał informacje o najniższych i najwyższych emeryturach (na grudzień 2019) wypłacanych na Podkarpaciu.

5,08 zł miesięcznie to najniższa emerytura wypłacana przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle (w Krośnie znajduje się Inspektorat ZUS podlegający pod oddział w Jaśle). Otrzymuje ją mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 65 lat, był ubezpieczony z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia przez dokładnie 1 rok i 305 dni.

Z kolei najwyższa emerytura wypłaca przez ZUS w Jaśle to dokładnie 11 419,03 zł, a pobiera ją mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 71 lat i 7 miesięcy. Jego składkowe to 44 lata i 10 miesięcy, a nieskładkowe: 6 lat 6 miesięcy.

Najwyższa emerytura wypłacana na Podkarpaciu to 13 627 zł plus 222,01 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Pobiera ją mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 74 lat a jego staż pracy to 56 lat 4 miesięcy i 14 dni. Najniższa emerytura jest pobierana przez kobietę, jest to dokładnie 2,43 zł. Jej straż pracy wynosi 4 miesiące i 3 dni.

Średnia wysokość emerytury wypłacanej przez Oddział ZUS w Jaśle w grudniu 2019 wynosiła 2000,86 zł. Kwota średniej emerytury wypłaconej w grudniu w Oddziale w Rzeszowie to około 2275 zł .

- Pamiętajmy, że wysokość emerytury zależy od naszego kapitału początkowego, który jest naliczany na 31.12.1998 r. oraz zaewidencjonowanych składek na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego. Wysokość świadczenia to iloraz sumy wyliczonego kapitału początkowego i składek zaewidencjonowanych na naszym koncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia. Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość. Im dłużej płacimy składki, tym wyższa jest nasza emerytura. Wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Kwota minimalnej gwarantowanej emerytury wynosi od 1 marca 2019 roku  1100,00 zł brutto - informuje Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik ZUS w województwie podkarpackim.
Udostępnij ten artykuł znajomym: