Od 20 marca zmieniają się zasady obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2.
W trosce o zdrowie bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w budynkach Urzędu Miasta Krosna obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności.

Od 20 marca wnioski kierowane do Wydziału Komunikacji i Transportu, w tym wnioski o rejestrację pojazdów, należy składać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję. Skrzynka będzie ustawiona w holu na parterze budynku przy ul. Staszica 2, w godzinach pracy urzędu.

Komplet wymaganych dokumentów (wypełniony wniosek wraz z załącznikami) należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na wniosku koniecznie należy wpisać numer telefonu do kontaktu. Będzie on niezbędny do poinformowania o terminie odbioru dokumentów z wydziału.
Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie:

- prawa jazdy - tel. 13 47 43 712
- rejestracja pojazdów - tel. 13 47 43 713
- pozostałe sprawy - tel. 13 47 43 714

Urząd Miasta Krosna apeluje, aby wizyty w urzędzie ograniczyć tylko to tych niecierpiących zwłoki, a te które nie są konieczne przełożyć na inny termin.